Formaliteiten

Wanneer u in het buitenland gaat overwinteren zijn er altijd een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Hoe lang mag u in het buitenland overwinteren en hoe zit het met uw reisverzekering? Op deze vragen zullen wij u proberen antwoord te geven.

 Verzekeringen Als u nog geen reisverzekering heeft, kunt u deze alsnog afsluiten voordat u gaat overwinteren in het buitenland. Zorg ervoor dat u hebt gecontroleerd wat de maximale verzekerde reisduur is en dat deze uw overwinteringsperiode dekt. U kunt bij sommige verzekeringsmaatschappijen een speciale reisverzekering afsluiten wanneer u voor langere tijd het land verlaat. Vergeet ook de reisverzekering niet te vergelijken met de dekking van uw ziektenkostenverzekering in Nederland zo voorkomt u eventuele dubbele verzekering en dus extra kosten. Ook van belang is het te kijken naar repatriëringskosten bij ziekte en/of overlijden, geen fijn onderwerp om bij stil te staan maar wel belanrijk als u voor langere tijd gaat overwinteren in Portugal. Checkt u ook de voorwaarden van uw inboedel- en opstalverzekering wat betreft het langdurig onbeheerd achterlaten van uw woning. Uw verzekeringsmaatschappij kan u tevens informeren over de maximale toegestane duur van uw overwintering in Portugal. Voor het verzekeren van electronische apparatuur (laptop, telefoon, camera e.d.) gelden vaak aparte voorwaarden, soms is het wenselijk een aparte verzekering daarvoor af te sluiten. Vergelijk ook hiervoor de voorwaarden van uw inboedelverzekering, de reisverzekering.

AOW pensioen en ANW uitkering: Mocht u langere tijd in Portugal overwinteren dan kunt u uw eventuele AOW pensioen of uw ANW uitkering blijven ontvangen voor zolang u aan de gestelde voorwaarden hiervan voldoet. Er zijn echter wel factoren die invloed kunnen hebben op de hoogte van uw AOW pensioen of ANW uitkering. Neem daarom voordat u gaat overwinteren contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uitgebreide informatie. 

Huisdieren Heeft u een huisdier die u graag mee wilt laten overwinteren en de verhuurder is daarmee akkoord vergeet u dan niet het sinds 2004 verplichte EU-paspoort voor uw huisdier.